הידעת ?       

 

כאן תוכלו לקבל טיפים שיעשו את ההבדל ! 

             

          

    

 

                                                  "צוואה מצולמת"

 

לבתי המשפט בישראל  מוגשות כמות אדירה של התנגדויות לקיומה של צוואה על ידי יורשים ואחרים המרגישים מקופחים או פגועים מהוראותיו ורצונו האחרון של המנוח. הפתרון היחידי להתמודד עם התופעה  עד היום היה דרך מאבק משפטי  קשה וארוך שנים בבתי משפט על חלוקת העיזבון, תוך השקעת סכומי כסף ניכרים בייצוג משפטי הולם, שלא לדבר על המאמץ הנפשי הנדרש בהתמודדות מסוג זה. משרדנו יזם פתרון של "צוואה מצולמת", המקטין את הסיכוי שהצוואה תותקף בבית המשפט, לאור בהירות הוראותיה. מטרת פרויקט "צוואה מצולמת" הוא להגדיל את מקדם הביטחון שהצוואה תקויים כלשונה, בהתאם לרצונו האחרון של המצווה, לאור "מכת" ההתנגדויות לקיום צוואה מצידם של יורשים ואחרים המרגישים מקופחים. "הצוואה המצולמת" היא צוואה שנערכת לפי הוראות הדין במדוייק, ובנוסף מתייחסת באופן ספציפי לעילות התקיפה הפופולריות בבתי משפט בישראל, באמצעות נקיטת אמצעים משפטיים וטכנולוגיים שונים וכן "ותפירה" אישית של ניסוחה לצרכי המצווה בהתחשב בגורמים העלולים לתקפה בעת שתוגש לקיום. 

כל החושש מאיום על קיום רצונו האחרון של המוריש  עליו לבחון אפשרות של עריכת צוואה מצולמת.

לפרטים נוספים  מוזמנים לפנות  למשרדנו. 

 

​                                          

 

 

                  

     טיעון לעניין פגיעה בכושר ההשתכרות כתוצאה מן התאונה - "תקנה 15"

 

במידה ונפגע כתוצאה מתאונת עבודה טוען לפגיעה בכושר ובהיקף השתכרותו כתוצאה מן התאונה, עליו לטעון  בפני הועדה הרפואית של הביטוח לאומי גם באשר לעניין זה ולדרוש מן הועדה להפעיל את "תקנה15 " במלואה. תקנה זו מקנה לוועדה הרפואית את הסמכות להגדיל את אחוזי הנכות הרפואית בשיעור נוסף של עד 50% מהנכות שנקבעה. על התובע לבסס את טיעוניו בהיבט זה באמצעות אסמכתאות רשמיות התומכות בפגיעה בכושר השתכרותו, בכלל זה בדמות אישורים מהמעסיק, באמצעות תלושי שכר השוואתיים, באמצעות אישורי רו"ח/ יועץ מס וכיו"ב.

ליעוץ משפטי בנושא, מוזמנים לפנות אלינו.

העיקר הבריאות.

                                                              

                                       

 

              הגשת דרישה לקבלת תגמולי הביטוח וחברת הביטוח מעכבת את תשובתה

 

האם יש מה לעשות ?

במקרים רבים חברת הביטוח "לוקחת את הזמן" ומשתהה זמן רב לאחר שהגשת את התביעה לקבלת תגמולי הביטוח. לפיכך, המחוקק קצב בזמן את המועד שבו חברת הביטוח צריכה להשיב לתביעת המבוטח. סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח קובע כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח קובע כי על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום 30 יום ממסירת התביעה למבטחת. סעיף 28א הינו מרחיק לכת וקובע ריבית עונשית על מבטח שלא שילם את תגמולי הביטוח כאשר נהג שלא בתום לב. 

נתקלתם בבעיה מול חברת הביטוח, הנכם מוזמנים לפנות ליעוץ.